O NADAČNÍM FONDU

Nadační fond Pupendo - krev pro život

Snahou a cílem našeho nadačního fondu je dostat do povědomí veřejnosti možnost uchovat pupečníkovou krev, pupečník a placentu. Tyto tkáně obsahují ještě nediferencované buňky, které mohou pomoci dětem, rodině, nebo příbuzným, ale i v populaci obecně, díky svým naprosto jedinečným vlastnostem. Filosofie naší snahy vychází ze skutečnosti, že pupečníková krev muže zachránit život nebo zlepšit kvalitu života těžce nemocných

V současné době má každé čtvrté dítě nějakou nemoc. Alergii, autismus, nádorová onemocnění (až 350 dětí ročně!), neuromuskulární onemocněni, autoimunitní choroby, dětský diabetes, vrozené metabolické vady a další. Postupy současné medicíny dokáží zlepšovat stav pacientů, cílem ale je, aby došlo k vyléčení.

Často tam, kde konči možnosti konzervativních postupů (antibiotika, cytostatika, hormony), nastupuje právě biologická léčba. Jednou z nejvíce progresivních možností léčby je využiti pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku.

Jedinečná možnost, jak být připraven na nenadálé zdravotní komplikace či stavy, je uchování vlastni pupečníkové krve. Jedná se o akt velmi nenáročný, nikterak zatěžující a zcela bezpečný, neohrožující ani matku, ani dítě a nemající vliv na průběh porodu. Z původně biologického odpadu se tak snadno muže stát „krabička“ naděje a netušených možností.

Všichni se bojíme závažných onemocněni. Proč tedy neudělat něco, co tyto obavy částečně eliminuje? Vědomí, že jsem udělal něco pro budoucnost svých dětí a příbuzných, muže být znásobeno skutečností, že moje rozhodnutí může pomoci i jiným. V mnoha státech světa je uchování pupečníkové krve a tkáně pupečníku již součástí běžné praxe a preventivní medicíny a stalo se společenskou nutností.

Správní radu našeho fondu tvoří renomovaní lékaři v oborech pediatrie, onkologie, gynekologie nebo klinické genetiky. A řada odborníků z těchto i jiných oborů naše snahy podporuje.

Naší hlavní činností bude osvěta prostřednictvím medií s využitím známých osobností a také pomoc rodinám dobře se orientovat v problematice odběru pupečníkové krve. A to zvláště těm, kde se vyskytla závažná onemocnění, které by případná léčba pomocí pupečníkové krve mohla zmírnit či úplně eliminovat.