POSLÁNÍ FONDU

Pupečníková krev může zachránit lidský život

Snahou a cílem našeho nadačního fondu bude dostat do povědomí veřejnosti možnost uchovat pupečníkovou krev, pupečník a placentu. Tyto tkáně obsahují ještě nediferencované buňky, které mohou pomoci dětem, rodině, příbuzným ale i v populaci obecně, díky svým naprosto jedinečným vlastnostem. Filosofie naší snahy vychází ze skutečnosti, že pupečníková krev muže zachránit život.

V současné době má každé čtvrté dítě nějakou nemoc. Alergii, autismus, nádory (až 350 dětí ročně!), neuromuskulární onemocněni, autoimunitní, diabetes a další. 

Často tam, kde konči možnosti konzervativních postupů (antibiotika, cytostatika, hormony), nastupuje právě biologická léčba. Jednou z nejvíce progresivních možností léčby je využiti pupečníkové krve nebo buněk z pupečníkové tkáně.

Místo biologického odpadu krabička naděje

Jedinečná možnost, jak být připraven na nenadálé zdravotní komplikace či stavy, je uchování vlastni pupečníkové krve. Jedná se o akt velmi nenáročný, nikterak zatěžující a bezpečný, neohrožující ani matku, ani dítě a nemající vliv na průběh porodu. Z původně biologického odpadu se tak snadno muže stát krabička naděje a netušených možností.

Všichni se bojíme závažných onemocněni. Proč tedy neudělat něco, co tyto obavy částečně eliminuje? Vědomi, že jsem udělal něco pro budoucnost svých děti a příbuzných muže být znásobeno skutečností, že moje „krabička naděje“ může pomoci i jiným. V mnoha státech světa je uchováni pupečníkové krve a tkáně pupečníku již součástí běžné praxe a preventivní medicíny a stalo se společenskou nutností.

Nadační fond Pupendo - krev pro život

Naší hlavní činností bude osvěta prostřednictvím medií s využitím známých tváří a pomoc rodinám formou informací, eventuelně finanční podporou s uchováním pupečníkové krve nebo pupečníkové tkáně.