POSLÁNÍ FONDU

Pupečníková krev může zachránit lidský život

Snahou a cílem našeho nadačního fondu bude dostat do povědomí veřejnosti možnost uchovat pupečníkovou krev, pupečník a placentu. Tyto tkáně obsahují ještě nediferencované buňky, které mohou pomoci dětem, rodině, příbuzným ale i v populaci obecně, díky svým naprosto jedinečným vlastnostem. Filosofie naší snahy vychází ze skutečnosti, že pupečníková krev muže zachránit život.

V současné době má každé čtvrté dítě nějakou nemoc. Alergii, autismus, nádory (až 350 dětí ročně!), neuromuskulární onemocněni, autoimunitní, diabetes a další. Postupy současné medicíny dokáží zlepšovat stav pacientů, cílem ale je, aby došlo k vyléčení.

Často tam, kde konči možnosti konzervativních postupů (antibiotika, cytostatika, hormony), nastupuje právě biologická léčba. Jednou z nejvíce progresivních možností léčby je využiti pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku.

Místo biologického odpadu krabička naděje

Jedinečná možnost, jak být připraven na nenadálé zdravotní komplikace či stavy, je uchování vlastni pupečníkové krve. Jedná se o akt velmi nenáročný, nikterak zatěžující a bezpečný, neohrožující ani matku, ani dítě a nemající vliv na průběh porodu. Z původně biologického odpadu se tak snadno muže stát krabička naděje a netušených možností.

Všichni se bojíme závažných onemocněni. Proč tedy neudělat něco, co tyto obavy částečně eliminuje? Vědomi, že jsem udělal něco pro budoucnost svých děti a příbuzných muže být znásobeno skutečností, že moje „krabička naděje“ může pomoci i jiným. V mnoha státech světa je uchováni pupečníkové krve a tkáně pupečníku již součástí běžné praxe a preventivní medicíny a stalo se společenskou nutností.

Nadační fond Pupendo - krev pro život

Správní radu našeho fondu tvoří renomovaní lékaři, gynekologové, genetici, onkologové a odborníci i z jiných oborů.

Podstatné je, že nebudeme vybírat či žádat žádné finanční prostředky, naší hlavní činností bude osvěta prostřednictvím medií s využitím známých tváří.