SLOVO ZAKLADATELE

Proč vznikl Nadační fond Pupendo?

K založení Nadačního fondu Pupendo mne vedly moje dlouholeté zkušenosti pediatra a onkologa. Více jak 35 let pracuji jako dětský lékař a onkolog a velkou většinu svého profesního života jsem se zabýval léčením dětí s nádorovým onemocněním. Díky rychle se rozvíjejícímu pokroku v medicíně se daří vyléčit stále větší procento dětí.

Jednou z možností jak pomoci dětem s nádorovým onemocněním, je i použití buněk pupečníkové krve. Buňky pupečníkové krve či tkáně pupečníku však zdaleka nemají význam jen při léčení dětí či dospělých s nádorovým onemocněním. Jako pediatr se setkávám s dětmi s poruchou autistického spektra, těžkými alergiemi, s autoimunními chorobami, diabetem, vrozenými metabolickými vadami a celou řadou dalších chorob. I u těchto stavů, v indikovaných případech, mohou buňky pupečníkové krve pomoci.

Vzhledem k tomu, že je velmi snadné při porodu tyto buňky získat a uskladnit, stejně tak jako tkáň pupečníku, rád bych šířil tuto myšlenku a možnost i s ohledem na skutečnost, že takto uchovaná tkáň může pomoci nejen rodině, která se k tomuto kroku rozhodne, ale může zachránit život či pomoci jedinci, který tuto léčbu bude potřebovat.

MUDr. Pavel Boček